Přehled počasí v ČR

podkladova_mapa
mapa
data

Extremy z posledního měření CZ

Min
MAX